Om entra

 

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve
aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. 

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å
være miljøledende i bransjen. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og
Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim. Entra drifter alle
eiendommer med egne ansatte. Gjennom høy fagkompetanse og tilstedeværelse sørger våre
driftsansvarlige for at byggene fungerer optimalt. 

Våre datter- og deleide selskaper inkluderer Papirbredden Eiendom AS, Hinna Park Eiendom AS, Oslo S
Utvikling og Entra OPF Utvikling AS.

 

 

 

 

Se ENTRA’s portefølje