Ledige Arealer

Lokalene kan enkelt tilrettelegges for åpne landskap eller cellekontorer. 

 
3.etg 1 000 m
2.etg 1 500 m2
 

2. etasje ABW   2. etasje 30/70   3. etasje ABW   3. etasje 30/70

 

 

 

 

Interessert?