Ledige Arealer

Lokalene kan enkelt tilrettelegges for åpne landskap eller cellekontorer. 


2.etg 1 515 m2
 

2. etasje ABW   2. etasje 30/70   

 

 

 

 

Interessert?